EU đạt được thỏa thuận đầu tư với Trung Cộng giữa những lo ngại về nhân quyền