EU đóng góp 400 triệu euro cho sáng kiến ​​vaccine Covid-19 do WHO đứng đầu