EU đưa ra cảnh báo sau khi ông Elon Musk rút Twitter ra khỏi thỏa thuận chống ‘thông tin giả’