EU gây sức ép với Trung Quốc về thương mại và nhân quyền