EU muốn ‘bằng chứng có thể xác minh’ về sự an toàn của ngôi sao quần vợt Trung Quốc