EU thúc ép Trung Quốc về việc mở cửa thị trường và vấn đề nhân quyền