Facebook cấm Ủy ban ủng hộ Tổng thống Trump quảng cáo