Facebook hứa sẽ xóa bỏ ‘thông tin sai lệch’ và ‘tuyên bố sai sự thật’ trước ngày bầu cử