Facebook sẽ loại bỏ các thông tin sai lệch trước ngày bầu cử