Facebook xóa nhóm 350.000 thành viên ‘chống đánh cắp bầu cử’ ngay khi mới lập