Facebook xoá sổ hàng nghìn nhóm Antifa, Tổ chức Dân quân và các nhóm liên quan đến QAnon