FBI đã sử dụng không đúng cách chương trình giám sát để theo dõi các nghi phạm ngày 06/01