FBI phối hợp với các trường đại học để ngăn chặn bạo lực trong bối cảnh các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ngày càng gia tăng

Giám đốc Chris Wray cho biết FBI đang ‘tập trung sâu sắc vào việc hợp tác với lực lượng chấp pháp của tiểu bang và địa phương, nhân viên chấp pháp trong khuôn viên trường.’