FDA phát hiện chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp là ‘nguy cơ tiềm ẩn’ của vaccine RSV Pfizer