Fed hỏi người Mỹ về tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương — Dưới đây là một số câu trả lời