Fed ‘thúc đẩy’ các ngân hàng vay cửa sổ chiết khấu để ngăn chặn khủng hoảng tài chính

Nghiên cứu mới của Fed cho thấy, hàng ngàn ngân hàng đã ghi danh vay như vậy.