Florida tính luôn cả người lái xe mô-tô trẻ thiệt mạng trong một vụ tai nạn vào số người tử vong do virus Trung Cộng