Gallup: Tỷ lệ tín nhiệm quý vừa rồi của TT Biden thấp nhất trong số 10 tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm

Xếp hạng tín nhiệm quý 13 của ông Joe Biden nằm trong số 12% thấp nhất trong số tất cả các quý thuộc nhiệm kỳ tổng thống kể từ năm 1945.