Theo NIKKEI, số lượng các công ty Nhật Bản xin trợ cấp của chính phủ để rời khỏi thị trường Trung Quốc đã tăng từ 90 trong vòng đầu tiên lên 1670 trong vòng thứ 2.

Vòng nộp đơn đầu tiên đã kết thúc vào tháng 6. Chính phủ Nhật Bản đã chấp thuận hỗ trợ cho 57 công ty trở lại Nhật Bản và 30 công ty khác chuyển từ Trung Quốc sang Đông Nam Á.

Vòng nộp đơn thứ hai kết thúc vào tháng 7. Số tiền xin trợ cấp nhiều hơn ngân sách dự tính của chính phủ 11 lần cho thấy các công ty Nhật Bản ngày càng sẵn sàng rút sản xuất khỏi Trung Quốc. Chính phủ Nhật Bản sẽ mời các chuyên gia bên ngoài để xem xét và quyết định công ty nào có thể nhận trợ cấp vào tháng 10.

Chính sách trợ cấp của chính phủ Nhật Bản được đưa ra sau khi chuỗi cung ứng của các công ty Nhật Bản gần như bị gián đoạn do đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát.

An Bình tổng hợp

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn