Gần 700 cựu chiến binh Hoa Kỳ cùng viết thư ủng hộ TT Trump