Gần 800.000 người xin bỏ phiếu vắng mặt trong cuộc đua cuối cùng vào Thượng viện của Georgia