Gan góc đồng nghĩa với niềm tự hào, lòng quyết tâm và sự dũng cảm