Gan Jing World quảng bá cuộc thi ‘Sự tử tế thật tuyệt’ tại New York nhân Ngày Tử tế Thế giới