Giá dầu tăng sau khi Saudi Arabia cắt giảm sản lượng