Gia đình nạn nhân muốn Boeing phải chịu ‘ngày phán xét’ trước tòa về tai nạn nghiêm trọng của phi cơ 737 MAX

‘Việc buộc tội các cá nhân [tại Boeing] là không có gì phải bàn cãi,’ ông Robert Clifford, luật sư trưởng của gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn, cho biết.