Gia đình TT Biden đã kiếm lời và thoả hiệp như thế nào từ mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc

Phân Tích Bình Luận

236 Videos

Giờ đây, khi đảng Cộng hòa đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, một câu hỏi lớn được đặt ra là điều gì sẽ xảy ra với nhiều cuộc điều tra đã được hứa…