Gia tăng căng thẳng tại Nội Mông, xe bọc thép đã được điều động?