Giá thịt dê, cừu của Trung Quốc đại lục tăng liên tục đầu năm mới, người dân than thở: liệu có để cho người ta sống không?