Gia tộc duy nhất trong lịch sử có chín thế hệ với gần nghìn người cùng chung sống