Giá trị thị trường của Tesla lần đầu tiên vượt 800 tỷ USD