Giấc mơ bá quyền phá sản, ông Tập Cận Bình như ngồi trên miệng núi lửa