“Giấc mộng mùa đông” của nhạc sĩ Tchaikovsky cuối cùng đã thành sự thật