Giám đốc BP: Dầu khí sẽ có trong hệ thống năng lượng ‘trong nhiều thập niên tới’