Giám đốc CDC Mỹ: Lượng cung vaccine Covid-19 ban đầu là có hạn