Giám đốc CDC nói bà ‘thực sự gặp khó khăn với cách truyền đạt’ về COVID-19