Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giám đốc công ty kế toán: Shen Yun rất ý nghĩa và ‘thế giới cần chứng kiến’