Giám đốc CPAC: Ông Mike Pence không tham dự hội nghị là một ‘sai lầm’