Giám đốc FBI: cứ sau 10 giờ đồng hồ lại có một cuộc điều tra mới liên quan đến Trung Quốc