Giám đốc OMB thời cựu TT Trump gọi đề xướng chi tiêu của chính phủ Biden là ‘tồi tệ’