Giám đốc tình báo Ai Cập tổ chức các cuộc đàm phán đình chiến với Hamas ở Gaza