Giám đốc Tình báo quốc gia của Hoa Kỳ: Trung Quốc sử dụng ‘chỉnh sửa gen’ để tăng lực quân đội