Giáo dục sâu sắc để không còn lo lắng: Học cách sống chậm lại