Gió cấp 7 thổi bay bé gái lên trời trong Lễ hội thả diều ở Tân Trúc