Giới chức trách Nga đột kích tư gia của học viên Pháp Luân Công giữa lúc bang giao với Trung Quốc chặt chẽ hơn

Các cuộc đột kích tại tư gia là bước leo thang mới nhất của giới chức trách Nga nhắm vào một nhóm người bị Bắc Kinh đàn áp.