Giới thông tấn nhà nước Trung Cộng vận động ‘đấu tranh’ để ủng hộ ông Tập Cận Bình