Giới tinh hoa WEF xếp hạng ‘khủng hoảng chi phí sinh hoạt’ là rủi ro hàng đầu thế giới trong 2 năm tới