Giữa các biện pháp trừng phạt, đối tác tài chính duy nhất của Nga là Trung Quốc