Giúp trẻ em xây dựng ý thức cộng đồng mạnh mẽ để các em tự tin hơn và học tập tốt hơn