Góc Khuất Của Ngành Công Nghiệp Giới Tính

Ngành công nghiệp giới tính được thúc đẩy bởi lợi nhuận và hệ tư tưởng siêu nhân: Bà Jennifer Bilek

“Đó là một ngành công nghiệp mang lại lợi nhuận rất cao khi tiến hành triệt sản những người trẻ tuổi và thuyết phục họ rằng họ có thể được sinh ra trong những cơ thể không phù hợp, bởi vì nó đang tạo ra một thị trường cho khả năng sinh sản lớn hoặc tái sản xuất bằng công nghệ… như anh đã biết về ngành công nghiệp đông lạnh trứng, mang thai hộ, thao tác di truyền, nhận dạng khuôn mặt. Tất cả các loại đổi mới công nghệ đang diễn ra hiện nay và chúng đang diễn ra rất, rất nhanh chóng.”

Trong tập này của “ATL:NOW”—một loạt tập mới của chương trình Các nhà lãnh đạo tư tưởng Hoa Kỳ — chúng ta cùng ngồi lại với nhà báo điều tra Jennifer Bilek để thảo luận về điều gì đang thúc đẩy nỗi ám ảnh về hệ tư tưởng giới tính.

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/atlnow-...