Gói hàng hạt giống bí ẩn từ Trung Quốc đã xuất hiện ở Pháp